Teknisk analyse

Det finnes flere metoder investorer kan bruke til å forsøke å forutsi bevegelser i verdien på et finansielt instrument. Man kan foreta en verdsettelsesanalyse av et selskap og se om markedet priser det over eller under dets reelle verdi, man kan også se på hvilke drivere et selskap eller en valuta påvirkes av og en rekke andre faktorer som kan spille inn i hvordan et finansielt instrument prises. I denne artikkelen skal vi se nærmere på én av disse metodene, nemlig teknisk analyse. Det er skrevet tusenvis av fagbøker om teknisk analyse og i denne artikkelen skal vi kun gi en kort og overfladisk innføring i hva analysemetoden går ut på.

Hvorfor teknisk analyse?

Det viktigste grunnlaget for teknisk analyse er forutsetningen om at den historiske kursutviklingen kan fortelle oss noe om hvordan aksjen eller valutaen vil prises i fremtiden. Grunnen til at dette kan være et logisk resonnement er at menneskene som utfører trading tidligere og i fremtiden ikke vil forandre seg noe særlig. Det dannes trender, formasjoner, sykluser og mønstre i hvordan og når en gitt aksje eller valuta kjøpes og selges. Teknisk analyse forsøker å identifisere disse mønstrene i kursen og på den måten forutsi hvordan kursen vil utvikle seg i fremtiden. Denne informasjonen brukes som en del av beslutningsgrunnlaget når investorene skal plassere verdiene sine i markedet. Når man analyserer en aksje eller et valutapar med teknisk analyse ser man kun på tilbud og etterspørselsfaktoren. Er det mange som vil selge, økt tilbud, vil prisene drives nedover, men hvis mange ønsker å kjøpe, økt etterspørsel, vil prisene stige. Ved å anvende teknisk analyse ønsker man å forutse utviklingen og vær i forkant av markedet. Det er også mange tradere som mener at alle faktorene som for eksempel fundamental analyse prøver å beregne effekten av allerede er priset inn i kursen. Det samme gjelder markedets psykologiske faktor så vel som økonomiske, politiske og sosiale. Derfor vil prisen eller kursen fortelle deg alt du egentlig trenger å vite om de fundamentale driverne.

Teknisk analyse i valutamarkedet

Det er mange svært store aktører i Forex-markedet og disse bruker kraftige og avanserte datamaskiner til å kontinuerlig overvåke utviklingen i markedet. På grunn av dette vil du sjeldent se valutapar som er over- eller underpriset i forholdet til den reelle verdien. Dette er fordi datamaskiner oppdager dette umiddelbart og handler på dem slik at uregelmessighetene jevnes ut. For vanlige traderer er derfor mer langsiktige trender og den generelle kapitalflyten det som er viktigst å få med seg.

Hva ser du etter?

Når investorer skal gjennomføre tekniske analyser av et valutapar eller et annet finansielt instrument er det svært viktig å skaffe seg et nyansert bilde basert på flere ulike analysemetoder. Det er også viktig å huske på at fortiden ikke kan garantere en gitt kursutvikling i fremtiden. Glidende gjennomsnitt En av de enkleste faktorene du kan se etter er det som kalles for glidende gjennomsnitt. Kort fortalt er dette en graf som illustrerer den gjennomsnittlige kursutviklingen i en gitt periode. Som valutainvestor ønsker du å bruke trendene for det de er verdt og ikke jobbe mot dem. Trendkanaler Et annet viktig verktøy er det vi kaller for trendkanaler. Disse lager man ved å trekke en rett linje langs kurstoppene og en rett linje langs kursbunnene. En oppadgående trendkanal får vi når kurstoppene blir større og større over tid. Når kursen når den øvre eller nedre trendlinjen i kanalen kan man forvente at markedet reagerer ved å snu kursutviklingen. Vi sier den har støtte i den nedre linjen og motstand i taket av trendkanalen. Hvis kursen bryter gulvet i en stigende trendkanal kan dette ofte være et salgssignal og være starten på en fallende trend fremover. Hode-skulder-formasjon En hode-skulder-formasjon består av tre topper hvor den midterste er høyest med en lavere kurstopp på hver side. Denne formasjonen er en av de formasjonene som regnes som mest sikre signaler. I det øyeblikket kursen blir lavere enn bunnen mellom skuldrene og hodet innledes som oftest en fallende trend og dette bør være et sterkt vektet salgssignal. Når man trader med valutapar er det mange som viser seg å være det vi kaller for Range bound. Det betyr at de svært sjeldent bryter gjennom trendkanaler og kursene beveger seg horisontalt langs tidsaksen uten de store svingningene. Da må man trade på de mindre kortsiktige svingningene i valutaparet.