Hva er valutahandel?

Valuta

Valuta er en betegnelse for et lands offisielle myntenhet. Norges valuta er norske kroner (NOK), mens i USA bruker de amerikanske dollar (USD) som valuta. De fleste land i verden har sin egen valuta, mens en del også bruker samme valuta som noen av de største landene. I Eurosonen bruker de fleste land euro (EUR), men før dette hadde også disse sin egen offisielle valuta, eller myntenhet.  Før i tiden (1800-tallet) var det som kalles for gullstandarden en svært utbredt metode for å bestemme en myntenhets verdi. Et land definerte hvor mye gull én myntenhet skulle være verdt og landets sentralbank måtte lagre like mye gull som de hadde valuta i sirkulasjon. USA og England var verdens økonomiske stormakter og mange mindre land valgte å knytte verdien av sin lokale valuta opp mot USD eller GBP (Pund). Når du skulle veksle valuta kunne du se hvor mye gull én USD var verdt og sammenligne det med hvor mye gull én GPB var verdt for å finne en passende vekslingskurs.  I dagens samfunn brukes ikke lenger gullstandarden, men noe som kalles for FIAT-penger. Hovedforskjellen er at det ikke finnes noen realverdi bak valutaens påskrevne verdi. Sentralbankene har ikke lenger noen gullreserver som tilsvarer verdien på pengene som er i omløp og du kan heller ikke veksle pengene dine inn for eksempel gull hos sentralbanken slik man kunne under gullstandarden.  I teorien vil det si at et lands sentralbank kan trykke opp så mye penger de ønsker. Trykkes det opp for mye penger vil dette føre til inflasjon og pengene vil bli mindre verdt. Det vil si at du får mindre varer og tjenester for det samme beløpet. Dagens valuta gis altså verdi kun fordi samfunnet har bestemt seg for at vi skal bruke dem til å betale for varer og tjenester. 

Valutahandel

Valutahandel foregår i mange ulike former og av mange ulike grunner. En Japansk grossist som skal importere norsk laks trenger for eksempel å veksle fra japanske yen (JPY) til NOK for å betale den norske eksportøren. Når du skal på ferie til Gran Canaria må du veksle fra NOK til EUR og bestiller du en fotballdrakt fra England må du betale nettbutikken i GBP. Det vi skal fokusere på er såkalt trading, eller spekulasjon, i valuta. Det vil si at vi kjøper og selger ulik valuta kun for å tjene penger på variasjoner i prisforholdet på et valutapar.  Hver eneste dag omsettes det valuta for ca. fem tusen milliarder USD på verdensbasis. I motsetning til i aksjemarkedet er omsetningsvolumet så stort at selv enorme enkelttransaksjoner ikke klarer å påvirke kursforholdet mellom to valutaer. Det finnes heller ikke noen sentral, avgrenset markedsplass for valuta. All handel foregår elektronisk mellom ulike meglere i spotmarkedet. Ettersom du fint kan handle valuta i USA, Europa og Asia er det alltid meglere som er villige til å ta i mot bestillingene dine og du kan derfor trade når som helst på døgnet, alt etter hva som passer timeplanen din best.  Ulike typer valutahandel Når vi prater om valutahandel tenker vi hovedsakelig på trading i spotmarkedet. Her kjøpes og selges det valuta bilateralt til den gitte markedsprisen på det tidspunktet handelen gjennomføres. Det er dette som er den mest vanlige typen handler når enkeltpersoner skal spekulere i valutahandel.  Det finnes også et Futuresmarked og det som kalles for forwardkontrakter. Disse går kort fortalt ut på å inngå en kontrakt om en gitt handel i fremtiden. Det kan være en fastsatt dato eller løpende kontrakt. Denne typer kontrakter kan brukes av store hedgefond til å sikre investeringer mot valutasvingninger eller av importører/eksportører som vil sikre seg usikkerheten som kurssvingninger i fremtiden representerer. 

Hvordan foregår valutahandel i spotmarkedet?

En handel i spotmarkedet er det vi kallen en bilateral handel, altså en handel mellom én kjøper og én selger. Selgeren gir kjøper en avtalt mengde av én valuta og kjøperen betaler med en avtalt mengde av en annen valuta. Prisen blir gitt av markedet og styres av forholdet mellom pris og etterspørsel. Dette igjen påvirkes av en rekke faktorer som for eksempel rentenivå, inflasjon, politikk og markedets oppfatning og forventning til fremtidig verdi.  En gjennomført handel i spotmarkedet kalles for en ”Spot Deal”.