Fundamental analyse

Når man skal handle valuta (eller aksjer) er det viktig å gjøre dette basert på et beslutningsgrunnlag som bygger på økonomiske data, logikk og analyser. Handler du i blinde og krysser fingrene vil du sannsynligvis gå på smell etter smell. I denne artikkelen skal vi se på det man i finansmiljøet kaller for fundamental analyse.

Hva er fundamental analyse?

Fundamental analyse er en systematisk innsamling, sortering og evaluering av informasjon og data som er sentrale drivere for en valutas kursutvikling. Grunnen til at ordet fundamental brukes er at vi ser på hva som er de bakenforliggende årsakene til at en valuta oppfører seg som den gjør. Vi fokuserer på de viktigste og mest sentrale økonomiske og politiske driverne i et land. I teknisk analyse ser vi på hvordan valutaen har oppført seg tidligere for å forsøke å forutse valutaens oppførsel i fremtiden. I fundamental analyse undersøker vi valutaens drivere og forsøker å spå utviklingen i landets økonomi og hvilken effekt dette vil ha på landets valuta.

Hva påvirker et lands valuta?

Når vi skal gjøre en fundamental analyse av et valutapar bør vi får oversikt over de viktigste fundamentale påvirkningskreftene. Økonomiske forhold i landet og landets økonomiske utvikling vil ha en stor påvirkning på hvordan landets valuta utvikler deg. Sysselsetting, brutto nasjonalprodukt, inflasjon og styringsrenten er noe av det du bør følge med på. Den politiske situasjonen i et land er viktig for valutaens utvikling. Vi så for eksempel en sterk nedgang i det britiske pundet (GBP) etter avgjørelsene om å iverksette Brexit. Handelsavtaler og hvor attraktivt et land er for utenlandske investorer bestemmes i stor grad av politiske forhold og avgjørelser. Store omveltninger som for eksempel naturkatastrofer, valg, politiske reformer, finanskriser og pandemier er gjerne noe av det som alene vil kunne føre til de største svingningene i et lands valuta. Hva vil det si for dollarkursen at Fed bestemmer seg for å heve renten ved neste rentemøte? Hva vil skje med den norske kronene hvis den neste rapporten fra Statistisk sentralbyrå rapporterer om synkende arbeidsledighet? Dette er spørsmål som må besvares når du gjennomfører en fundamental analyse.

Hvordan får jeg oversikt?

For å få oversikt over all denne informasjonen er det viktig å følge med når landene offentligjør rapporter og nøkkeltall som omhandler de nevnte faktorene. Det finnes flere nettsider som samler offentliggjøringsdatoer i oversiktlige kalendere slik at det blir lettere for deg å få med deg de viktigste hendelsene. Det finnes også nettsamfunn som for eksempel etoro.com hvor du kan se hva andre tenker om dagens marked. Sider som dette kan bidra til å gi deg et bilde på hvordan markedet som helhet tolker dagens situasjon. Det er mye informasjon og arbeidet med å samle sammen og organisere data utgjør ofte en stor del av arbeidet som må legges ned i en fundamental analyse.