Data og valutatrading

Når du begynner å trade med valuta vil du fort oppdage at valutamarkedet er komplisert og at det finnes utrolig mange faktorer som spiller inn på et lands valutakurs. Hvis du skal prøve å forutsi hvordan valutamarkedet vil se ut i fremtiden finnes det helt enorme mengder informasjon og økonomisk data som kan være med å påvirke valutamarkedet. Selv for traderne som jobber fulltid med valuta er det umulig å få med seg alt som skjer i verden. Det er likevel noe nøkkelinformasjon som alle med interesse for valuta burde prøve å få oversikt over. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva noe av denne informasjonen dreier seg om.
         
  • Økonomisk data
  •      
  • Hva er relevant?
  •      
  • Hvordan påvirker det valuta?

Arbeidsmarkedet

Et lands sysselsettingstall vil ofte kunne gi en sterk indikator på et lands generelle økonomiske tilstand. Hvis antallet innbyggere i arbeid øker i et land er dette et tegn på at landets økonomi er i vekst og hvis arbeidsledigheten stiger kan dette tyde på økonomiske nedgangstider eller en oppbremsing i den økonomiske veksten. I USA offentligjøres sysselsettingstallene den første fredagen hver måned og det er viktig økonomisk data for valutatradere. Selv om økt sysselsetting er en indikator på økonomisk vekst og derav også styrkning av landets valuta kan det også føre til økt inflasjon som igjen vil kunne drive valutakursen ned. Dette er et eksempel på hvordan det kan være vanskelig å forutse endringer i valutakursen og hvor viktig det er å skaffe seg et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig.

Renter

En annen viktig faktor som er med å påvirker et lands valutakurs er sentralbankens styringsrente. Den norske sentralbanken justerer styringsrenten seks ganger i året, mens i USA justerer ”Federal Open Market Committee” (Fed) renten hele åtte ganger i året. Et lands rente er viktig for valutakursen fordi høy rente vil gjøre det attraktivt for store selskaper å ha verdier i det aktuelle landet ettersom den høye renten vil gi høyere avkastning på kapitalen. På sammen måte vil en lav rente gjøre at etterspørselen etter landet valuta vil synke, noe som igjen vil svekke valutakursen. I forkant av at Fed presenterer resultatet av deres vurdering av renten i USA er det alltid store spenninger i valutamarkedet. Eksperter advarer ofte mot å investere i USD rett i forkant av Feds kunngjøringer ettersom det alltid vil komme en sterk reaksjon alt etter hvilken beslutning som presenteres.

Inflasjon

Inflasjon kan forklares som en vedvarende vekst i et lands prisnivå. Det vil si at med for eksempel 1000kr i dag vil kunne kjøpe flere varer og tjenester enn du kan gjøre neste år for nøyaktig samme beløp. I Norge har vi en inflasjon som ligger på rundt 2,5-3% per år. Når et land opplever sterk inflasjon vil investorer ønske å kvitte seg med landets valuta ettersom pengene vil bli mindre verdt over tid og kursen vil svekkes.

Økonomisk vekst

For å måle et lands økonomiske vekst brukes gjerne BNP (Brutto Nasjonalprodukt). BNP er verdien av all verdiskapningen i et land. Her inngår produksjon, salg av varer og tjenester, offentlig- og privat sektor samt ideelle organisasjoner. Et land med en sterk økonomi og god vekst vil være attraktive for utenlandske investorer. Disse vil trenge lokal valuta for å gjøre investeringer slik at etterspørselen etter den lokale valutaen øker og kursen styrkes.

Eksport og import

Forholdet mellom hvor mye et land importerer og hvor mye det eksporterer vil også ha en innvirkning på valutakursen. Et land som importerer mer enn de eksporterer vil ofte oppleve en nedgang i valutakursen ettersom de da selger mye av valutaen for å betale utenlandske importører. Hvis landet eksporterer mer enn de importerer og da har en positiv kapitalflyt vil utenlandske aktører kjøpe landets valuta for å betale de lokale leverandørene og vi vil kunne se en styrkning av valutaprisen. Vi ser også hvordan et lands svake valutakurser vil være bra for eksportindustrien, men krevende for importindustrien. Politiske og makroøkonomiske endringer Det er mange faktorer som kan påvirke valutamarkedet med de største omveltningene kommer gjerne som følge av store politiske endringer i et land eller en region. Krig, politiske valg, naturkatastrofer, finanskriser og lignende kan skape stor uro og en svært volatil økonomi. Dette vil ofte føre til store svingninger i landets valuta.

Kort oppsummert

I likhet med resten av verdensøkonomien er valutamarkedet et svært sammensatt marked som mottar påvirkning fra en rekke faktorer. Et enkelt tall, hendelse eller datasett er sjeldent nok til å kunne forutsi en valutas bevegelse. Før du beveger deg ut på valutamarkedet er det viktig at du har en viss oversikt og forståelse for hvordan du skal tolke de ulike økonomiske dataene som offentliggjøres nærmest daglig. Selv med full oversikt er det ikke en selvfølge at markedet vil reagere på den måten du forutser.