Åpne konto og start med å trade

Du har satt deg inn i valutamarkedet og føler at du er klar for å starte karrieren som valutatrader, men det er fremdeles noen viktig moment du bør ha i bakhodet når du skal velge deg en nettmegler og åpne din første handelskonto. I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen av de viktigste praktiske faktorene du bør tenke på før du foretar dine første valutahandler.

Valg av nettmegler

Når man vil begynne å handle valuta må man benytte seg av en megler som kan legge inn ordrene din. De siste årene har markedet for nettmeglere eksplodert og det finnes i dag flere store og profesjonelle aktører på markedet. Det er to store fordeler ved å benytte seg av en nettmegler. For det første er kostnadene lave. Du unngår altså at store provisjoner til megleren din spiser opp for mye av fortjenesten din. For det andre blir det veldig lett for deg som trader å ta posisjoner i markedet. Alt du trenger en pc med internettilkobling. Det finnes som sagt flere selskaper du kan benytte deg av, men vi anbefaler at du velger en av de største nettmeglerne ettersom det vil gi det en ekstra trygghet og lavere risiko for at noe skal gå galt. eToro og Plus500 er eksempler på svært gode og populære nettmeglere. Før du velger nettmegler bør du sette deg grundig inn i hvilke tjenester og service de tilbyr og hvilke kostnader som er viktigst for deg at er lave.

Kostnader og avgifter

Selv om nettmeglere kan tilby deg svært lave kostnader må de også tjene penger selv. Dette gjør at kostnadsaspektet fremdeles er viktig når du velger nettmegler. Det vil som regel påløpe et prosentbasert gebyr på hver handel du utfører, slik at jo flere handler du gjør jo viktigere er det å holde denne kostanden så lav som mulig. Når du ser på en kurs vil du se at kjøpsprisen og salgsprisen er ulik. Prisforskjellen mellom kjøp og salg kalles for spread og er en viktig inntekt for nettmeglere.  Sammenligner du spreaden hos ulike meglerhus vil du se at denne kan variere. Ofte er forskjellen svært små, gjerne bare et pip eller to, men det kan likevel utgjøre en stor forskjell over tid. Du bør også være obs på at du hos noen nettmeglere ilegges et inaktivitetsgebyr hvis du slutter å trade over en lengre periode.

Hvordan komme i gang

Når du har undersøkt prisene og tjenestene de ulike meglerne kan tilby og har valgt det selskapet som passer dine behov best må du opprette en konto. Det er som regel relativt enkelt og du vil få gode instruksjoner av nettmegleren du har valgt. En kort innføring Handle på margin (giring) Giring er et begrep som brukes mye når man prater om Valutahandel og CDF-kontrakter. Giring gjør at du kan ta store posisjoner i markedet med selv begrenset egenkapital. Giring oppgis som et forholdstall (for eksempel 1:2 eller 1:50). Et forholdstall på 1:10 vil si at for hver krone du stiller med i egenkapital vil megleren låne deg det du trenger for å plassere 10kr. På denne måten kan du tidoble plasseringen, og også gevinsten din. Når man bruker giring vil du også oppleve tilsvarende forsterkede tap hvis investering går feil vei. Det er derfor viktig at du ikke gjør større plasseringer enn det du har råd til å tape. Gjør du girede investeringer kan du raskt tape mer enn det beløpet du investerte. Du vil ikke kunne tape mer enn det du har stående på handelskontoen din. Utvikler aksjen seg slik at du taper det du har stående på handelskontoen vil handelen realiseres av nettmegleren og du må ta tapet. Short eller long La oss si at du skal handle valutaparet USD/EUR. Du tror USD vil styrke seg i forhold til EUR. Da plasserer du en kjøpsordre på USD og betaler med EUR. Det er dette vi kaller en longposisjon. Hvis vurderingen din var korrekt og USD styrker seg vil du da få en avkastning på investeringen din. Motsatt gjør du hvis du tror USD vil svekkes mot EUR. Da legger du inn en salgsordre. Du tar altså en shortposisjon i markedet. Tar du en shortposisjon vil du tjene penger hvis USD svekkes mot EUR. Markeds- og limitordre Når du plasserer en ordre hos nettmegleren din kan du velge mellom to ulike ordretyper. Du kan legge inn en markedsordre som vil si at du du velger antall for eksempel USD du vil kjøpe og da vil megleren umiddelbart kjøpe dem for deg til den prisen som markedet fastsetter. Du kan også bestille det som kalles for en limitordre. Da setter du antall USD du vil kjøpe, men du bestemmer også prisen du vil kjøpe på. Det betyr at megleren ikke vil gjennomføre ordren din før kursen ligger på det oppgitte kursmålet. En slik type ordre tar ofte lengre tid å gjennomføre fordi den er avhengig av at markedsprisen beveger seg slik at den blir lik kursmålet du har bestemt i kjøpsordren. Stop-loss og take-profit Stop-loss og take-profit er to svært nyttige verktøy og brukes henholdsvis mot å redusere tap og sikre seg profitt på investeringene sine. Stop-loss fungere slik at man setter et bestemt kursmål hvor man ønsker at megleren skal avslutte posisjonen du har i markedet. På den måten kan du redusere tapet hvis plutselig valutakursen stuper i en tidsperiode hvor du ikke er tilgjengelig til å gjennomføre handler på egenhånd. Take-profit fungerer på samme måte som stop-loss bare at men her bestemmer seg for et kursmål hvor man er fornøyd med investeringens avkastning og ønsker å avslutte handelen for å ta ut hele eller deler av profitten. Dette er et strålende verktøy for å beskytte seg mot at urealisert avkastning forsvinner hvis kursutvikling plutselig snur. Det er viktig å ha oversikt over hvilke verktøy og muligheter man har når man skal handle valuta for å få mest mulig avkastning på investeringene sine!