Valutahandel

Valuta er det finansielle instrumentet som det kjøpes og selges mest av i hele verden. Valutahandel på Forex starter søndagskveld og markedet er åpent 24 timer i døgnet frem til fredag ettermiddag. Valutahandel er en spennende form for trading og mulighetene for å marginhandel (giring) gir selv små investorer muligheten til å ta store posisjoner i markedet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva det vil si å handle valuta på marginer samt hvilken risiko og potensiell avkastning dette kan gi deg som investor.

Hva er valutahandel?

De fleste land har sin egen valuta som trykkes av landets myndigheter. Når et selskap i et land skal kjøpe varer fra et annet land må man først skaffe seg riktig valuta før man kan betale selgeren. Da må man selge én valuta i bytte mot en annen valuta. Valutahandel foregår på Forex hvor man ikke har en sentralisert myndighet. Det vil si at markedet består av mange uavhengige kjøpere og selgere og at valutakursen bestemmes av markedets tilbud og etterspørsel etter en gitt valuta. Når man trader med valuta trader man det man kaller valutapar, eller valutakryss. Et eksempel kan være GBP/USD. Da kjøper man GBP (Britiske pund) og betaler med USD (Amerikanske dollar). Det finnes mange ulike valutapar man kan kjøpe og selge.

Handle på marginer

Noe av det som gjør valutahandel svært spennende for investorer og tradere er det vi kaller handel på margin, eller giring. Kort fortalt betyr dette at du kan investere større beløp enn det som tilsvarer kapitalen du har tilgjengelig. Det betyr også at du kan få bedre avkastning på samme verdistigning enn hvis du ikke hadde handlet med giring. For å kunne benytte deg av marginhandel må man stille hele beløpet man har på handelskontoen som sikkerhet for megleren. Når du skal benytte deg av giring vil du se at graden av giring oppgis som et forholdstall som for eksempel 1:2, 1:40 eller 1:100. Velger du en giring, eller margin, på 1:2 og investerer 1000kr av dine egne penger vil megleren låne deg 1000kr til slik at du faktisk investerer 2000kr. Ettersom du dobler investering vil du også doble den potensielle avkastningen du vil få ved en positiv kursutvikling. La oss si at du handler med en giring på 1:100 og investerer 1000kr. Megleren låner deg resten av beløpet og du har nå tatt en posisjon verdt 100 000kr i markedet. Hvis kursen på kjøpsvalutaen styrker seg med 2% ville du uten giring tjent 20kr, men siden du har benyttet deg av marginhandel får du i stedet en avkastning på 2000kr. Hadde du investert 10 000kr  med samme giring og samme kursutvikling hadde du fått en avkastning på 20 000kr. Du hadde altså doblet investeringen din på en 2% økning i kursen.

Risiko og avkastning

Høy potensiell avkastning kommer alltid med tilsvarende høy risiko for tap. Dette gjelder uansett om du handler i aksjer eller valuta. Selv om den potensielle oppsiden ved giring er enorm og fristende er det viktig å huske at girede produkter gir deg en tilsvarende forsterket effekt av negative kursutviklinger. Hadde man hatt den samme situasjonen i som i eksempelet over, men en negativ kursutvikling på 2% ville du endt opp med å tape 20 000kr. Du hadde altså tapt hele investeringen din og 10 000kr av de pengene du hadde på handelskontoen som ikke var investert. Hos de fleste nettmeglere har du ikke mulighet til å tape mer penger enn det som står på handelskontoen din hos dem. Hadde du hatt ikke hatt noen penger igjen på kontoen i eksempelet over ville nettmegleren automatisk avsluttet posisjonen etter en kursnedgang på 1% ettersom du da hadde tapt hele investeringen på 10 000kr og ikke hadde mer kapital å stille sikkerhet i. Som du forstår gir marginhandel deg muligheten til å tjene gode penger på beskjedne kursutviklinger og uten å ha særlig mye egenkapital. En giring på 1:100 som ble brukt i eksempelet over er sjelden å anbefale, men en giring på mellom 1:2 og 1:20 er ofte nok til å gi deg en edge uten at ting går for raskt til at du klarer å henge med. Ved aktiv bruk av stop-loss funksjonen kan du begrense tapene din slik det passer deg. Du kan for eksempel sette stop-loss svært nær kjøpskursen slik at du automatisk lukker posisjonen hvis kursen beveger seg marginalt i feil retning. Da taper du litt, men ikke mye. Så kan du gjøre flere slike handler frem til du treffer godt på en positiv kursutvikling.