Skriv omtale
×
Rating

Send omtale

Slik blir du vurdert av kredittselskapene

kredittrating
Trygve Andersen
Oppdatert: 11.Apr.2017 15:18 | Publisert:11.Apr.2017 15:17

Som forbruker kan det derfor være lurt å sette seg inn i hvordan du vurderes av kredittselskapene. Dette vil hjelpe deg til å forstå hvorfor en kredittsøknad blir avslått eller godkjent.

Dersom du ønsker å søke om kredittkort, eller å handle med kreditt på nett, må du sette deg inn i hvordan dette vurderes. Selskapene som analyserer og kommer med en konklusjon om enkeltpersoner skal innvilges kreditt har kompliserte metoder for å gjøre nettopp dette. Som forbruker kan det derfor være lurt å sette seg inn i hvordan du vurderes av kredittselskapene. Dette vil hjelpe deg til å forstå hvorfor en kredittsøknad blir avslått eller godkjent. Og du vil også stille en hel del sterkere dersom du ønsker å gjøre noe med kredittvurderingen din. I denne artikkelen får du en grundig gjennomgang av det som kalles for kredittscore. Skal du benytte deg av kreditt på noe tidspunkt i forbrukerlivet ditt er det viktig at du forstår hvordan dette fungerer.

Hva er kredittscore?

Kredittscore er et system for å vurdere om forbrukere skal innvilges kreditt. Poengsummen vil også si noe om hvor mye kreditt et selskap er villig til å gi deg. En kredittscore er din personlige sum som påvirkes av en rekke forskjellige faktorer. Det er mest vanlig at summen gis på en skala fra 0-100. Jo nærmere 0 du befinner deg, jo mindre sannsynlig er det at du får innvilget kreditt. Og jo nærmere du ligger 100, jo sterkere stiller du ved kredittsøknader. Det brukes svært kompliserte statistikk- og analyseprogrammer for å gi ut kredittscore til norske forbrukere. Det drives kontinuerlig av utbedringer på disse algoritmene av kredittselskapene, slik at kredittscoren som gis ut er så korrekt som mulig.

Kredittselskapene i Norge holder kortene tett til brystet med tanke på akkurat hvordan kredittscore regnes ut. Dette er både med tanke på informasjonssikkerhet innad i bedriften, men også for å unngå juks i systemet. Dersom Experian og Bisnode hadde gitt ut detaljert informasjon om hvordan de beregner kredittscore ville det ha vært enklere å justere egne tall deretter. Det ville imidlertid ha vært ugunstig både for forbrukeren og kredittgiverne. Kredittscore eksisterer nemlig for å beskytte mennesker mot gjeld de ikke kan håndtere. I tillegg til å sikre banker mot å innvilge kreditt til personer som ikke klarer å administrere den forsvarlig.

Hvilke faktorer påvirker din kredittscore?

Selv om kredittselskapene ikke er villige til å gi ut nøyaktige beskrivelser av kredittscore-beregning vet vi om en del faktorer som påvirker poengsummen:

  • Betalingsanmerkninger: Den viktigste variabelen handler om betalingsanmerkninger. Du får en betalingsanmerkning registrert på deg dersom du ikke klarer å rydde opp i et inkassokrav. En slik anmerkning vil gi deg en betydelig lavere kredittscore. I de fleste tilfeller vil du faktisk ikke få innvilget noen form for kreditt, verken i bank eller hos selskap, dersom du har en betalingsanmerkning.
  • Variasjon i inntekt: Stor variasjon i lønn vil ha en negativ påvirkning på kredittscore. Dette er spesielt dersom den gjør et stort hopp nedover fra fjoråret. En del av denne faktoren handler også om hyppig endring av arbeidsgiver. Dette anses som et tegn på økonomisk ustabilitet, som er ugunstig for kredittscore.
  • Hyppig adresseendring: Dersom du flytter og endrer adressen din ofte går det utover kredittscoren din. På lik linje med endring i lønnen din vil adresseendring også vurderes av kredittselskapene som en form for ustabilitet.
  • Alder: Alderen din har også påvirkning på kredittscore. Tommelfingerregelen er at jo yngre du er, jo lavere vil kredittscoren din være. Det er fordi yngre personer statistisk sett har mer ustabil privatøkonomi. Kredittselskapene vurderer derfor disse individene som dårligere skikket til å håndtere kreditt.

Det er viktig å være oppmerksom på at kredittscoren din kun oppdateres en gang i året. Det er fordi kredittselskapene vurderer deg i henhold til ligningstallene som gis ut av Skatteetaten. Sånn sett kan det være lurt å søke om kreditt i forkant av eventuelle endringer i privatøkonomien din.

Hvordan påvirker kredittscore den økonomiske hverdagen din?

Kredittscore er den viktigste opplysningen banker og kredittilbydere benytter seg av for å vurdere kredittsøknader. Derfor vil poengsummen din også ha stor påvirkning i en økonomisk hverdag. Kredittkort kan eksempelvis være svært gunstig for forsvarlige forbrukere.

I tillegg til gratis betalingsutsettelse og en mer oversiktlig økonomi får man også tilgang på fordeler og bonusprogrammer med et kredittkort. Dersom kredittselskapene vurderer deg til å ha en lav kredittscore vil dette imidlertid ha innvirkning på en kredittkortsøknad. Samtlige kredittkortselskaper i Norge har strenge retningslinjer med tanke på risiko. Det vil som oftest eksistere en minimum kredittscore man må ha som forbruker for å få holde et kredittkort.

I tillegg til dette vil en kredittscore påvirke andre økonomiske søknader i hverdagen. Det er for eksempel vanlig at telefonselskaper gjennomfører en kredittsjekk i forbindelse med opprettelse av abonnement. Har du en for lav kredittscore er det ikke sikkert du får benyttet deg av abonnementet du ønsker. Dersom det på noe tidspunkt blir aktuelt for deg å søke om et lån uten sikkerhet har kredittscore også mye å si. Kredittselskapenes vurdering av deg brukes nemlig av bankene og tilbyderne av forbrukslån. Dersom poengsummen din er lav kan du få avslag på søknaden din, eller en lavere låneramme enn du har behov for.

Betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker

Fordi en betalingsanmerkning er den viktigste faktoren når kredittselskapene vurderer deg er det verdt å ta en nærmere titt på dette. Dersom du ikke klarer å betale en regning og du går over betalingsfristen vil du motta et inkassokrav. Dette kan enten komme fra selskapet hvor du har fakturaen utestående, eller fra en innkrever. Men før du mottar inkassokravet skal du få et brev med informasjon om at en inkassosak kommer til å opprettes, med en ytterligere betalingsfrist på 14 dager. Med tanke på kredittselskapenes vurdering av deg er det viktig å vite at en inkassosak ikke tas med i kredittscoren din.

Det er først når du ikke klarer å rydde opp i inkassosaken at en betalingsanmerkning blir registrert på deg. Denne vil da ha en betydelig negativ påvirkning på poengsummen din. Derfor er det svært viktig å rydde opp i inkassosaker så tidlig som mulig. Dersom du får orden i dette raskt vil ikke betalingsanmerkningen bli registrert. Du skal også være klar over at så snart du betaler for deg vil anmerkningen bli slettet. Derfor er det viktig å følge godt med. Hvis du oppdager at en betalingsanmerkning er feilaktig registrert skal du ta kontakt med kredittselskapene så raskt som mulig.

Gode tiltak for å bedre din kredittscore

Kredittscoren din oppdateres av kredittselskapene en gang i året. Det kan derfor være lurt å hente ut kredittopplysningene dine så snart ligningstallene er kommet ut. Da ser du raskt om det finnes områder du bør forsøke å bedre til neste år. Og du kan gi beskjed dersom det er noe som ikke stemmer.

Det viktigste og beste tiltaket for å bedre, eller opprettholde, kredittscoren din er å vedlikeholde en så stabil økonomi som mulig. Inkassosaker bør ryddes opp i før de registreres som betalingsanmerkninger.

I tillegg er det verdt å være oppmerksom på at endringer i inntekt vil påvirke kredittselskapenes vurdering av deg. Hvis du skal bytte jobb eller bli selvstendig næringsdrivende kan det være lurt å søke om kreditt i slutten av året. Du bør også unngå hyppige adresseendringer for å opprettholde en god kredittscore.

Da kredittselskapenes vurdering har så stor innvirkning på den økonomiske hverdagen din er det viktig å følge godt med. Det vil spare deg for mye frustrasjon når du skal søke om kreditt i fremtiden.

  • Kryptovaluta
  • Investeringer
  • Økonomi