Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
valutahandel

Guide: Lær deg Valutahandel på Forex

Vi gir deg en komplett guide til Valutahandel på Forex
Av CoinWeb | april 8, 2017

Valuta er det finansielle instrumentet som det kjøpes og selges mest av i hele verden.

Valutahandel på Forex starter søndagskveld og markedet er åpent 24 timer i døgnet frem til fredag ettermiddag. Valutahandel er en spennende form for trading og mulighetene for å marginhandel (giring) gir selv små investorer muligheten til å ta store posisjoner i markedet.

I denne guiden skal vi se nærmere på hva det vil si å handle valuta på marginer samt hvilken risiko og potensiell avkastning dette kan gi deg som investor.

Introdusjon til Valutahandel

 • Kort om Valuta
 • Hva er Valutahandel?
 • Hva er Forex?
 • Handle på marginer - Giring
 • Risiko og avkastning
 • Hvordan foregår Valutahandel?

I denne guiden

 • Hvordan lese valutakurser
 • Data og Valutatrading
 • Risiko og fordeler
 • Fundamental analyse
 • Teknisk analyse
 • Åpne konto og start med å trade
 • Valutatrading oppsumert

Introdusjon til Valutahandel

Kort om Valuta

Valuta er en betegnelse for et lands offisielle myntenhet. Norges valuta er norske kroner (NOK), mens i USA bruker de amerikanske dollar (USD) som valuta.

De fleste land i verden har sin egen valuta, mens en del også bruker samme valuta som noen av de største landene.

I Eurosonen bruker de fleste land euro (EUR), men før dette hadde også disse sin egen offisielle valuta, eller myntenhet. 

Før i tiden (1800-tallet) var det som kalles for gullstandarden en svært utbredt metode for å bestemme en myntenhets verdi. Et land definerte hvor mye gull én myntenhet skulle være verdt og landets sentralbank måtte lagre like mye gull som de hadde valuta i sirkulasjon. USA og England var verdens økonomiske stormakter og mange mindre land valgte å knytte verdien av sin lokale valuta opp mot USD eller GBP (Pund).

Når du skulle veksle valuta kunne du se hvor mye gull én USD var verdt og sammenligne det med hvor mye gull én GPB var verdt for å finne en passende vekslingskurs.  I dagens samfunn brukes ikke lenger gullstandarden, men noe som kalles for FIAT-penger.

Hovedforskjellen er at det ikke finnes noen realverdi bak valutaens påskrevne verdi. Sentralbankene har ikke lenger noen gullreserver som tilsvarer verdien på pengene som er i omløp og du kan heller ikke veksle pengene dine inn for eksempel gull hos sentralbanken slik man kunne under gullstandarden. 

I teorien vil det si at et lands sentralbank kan trykke opp så mye penger de ønsker. Trykkes det opp for mye penger vil dette føre til inflasjon og pengene vil bli mindre verdt. Det vil si at du får mindre varer og tjenester for det samme beløpet. Dagens valuta gis altså verdi kun fordi samfunnet har bestemt seg for at vi skal bruke dem til å betale for varer og tjenester. 

Hva er Valutahandel?

De fleste land har sin egen valuta som trykkes av landets myndigheter. Når et selskap i et land skal kjøpe varer fra et annet land må man først skaffe seg riktig valuta før man kan betale selgeren. Da må man selge én valuta i bytte mot en annen valuta.

Valutahandel foregår på Forex hvor man ikke har en sentralisert myndighet. Det vil si at markedet består av mange uavhengige kjøpere og selgere og at valutakursen bestemmes av markedets tilbud og etterspørsel etter en gitt valuta.

Når man trader med valuta trader man det man kaller valutapar, eller valutakryss. Et eksempel kan være GBP/USD. Da kjøper man GBP (Britiske pund) og betaler med USD (Amerikanske dollar). Det finnes mange ulike valutapar man kan kjøpe og selge.

Hva er Forex?

Forex, eller ”Foreign Exchange”, er en global, desentralisert markedsplass hvor all verdens valuta kjøpes og selges.

Det at markedet er desentralisert betyr at transaksjonene gjøres i et nettverk av datamaskiner mellom de aktive meglerne uten å gå vi en sentral styringsmyndighet eller ”børs”.

Når du kjøper og selger valuta på markedet er det kun kjøper og selger som er involvert og dette kaller vi en bilateral avtale. Forex regnes som den desidert største markedsplassen i verden og det omsettes for opptil fem tusen milliarder hver dag.

Ettersom markedet er desentralisert kan alle kjøpe og selge valuta når de selv vil. Når handelen gir seg for kvelden i USA er traderne i Asia i full gang. Dette gjør at du alltid vil finne noen som handler, døgnet rundt 5 dager i uka.

CDF-handel

CDF står for ”Contract for Difference” og er et finansielt instrument hvor kjøper og selger inngår en kontrakt om å utveksle prisdifferansen som kommer som følge av en endring i vekslingskursen i et gitt tidsrom. I en CDF-handel skifter ikke valuta eier, men fungerer kun som et underliggende instrument i et ”veddemål”. Ved å dra nytte av CDF-handel er det enkelt å tjene penger både på kursstigninger og kursnedganger.

Giring

En av største fordelene ved å handle på Forex er muligheten for giring. Når du handler på margin trenger du kun å stille med en del av investeringen selv. Resten låner du av megleren som gjennomfører handelen for deg.

Inngår du en kontrakt med 1:2 giring kan du selv investere 1000kr, men få en total investeringskraft på 2000kr. Du kan fint bli tilbudt giring på 1:50. Da vil den samme investeringen gi deg hele 50 000kr å investere!

På denne måte kan du, selv ved relativt små kursbevegelser, høste en mye større gevinst enn du ville gjort hvis du handlet uten giring. Det er viktig å merke seg at når du handler på marginer vil også nedsiden forsterkes tilsvarende som oppsiden.

Selv om en marginal endring i vekslingskurs gir deg stor gevinst vil den samme negative utviklingen i vekslingskurs gi deg tilsvarende stort tap. Har du høy giring er det fort å gjort å tape mer enn det beløpet du investerte i utgangspunktet.

Hos de fleste nettmeglere er det ikke mulig å tape mer penger enn det beløpet du har stående på handelskontoen din. Aldri gjør investeringer du ikke har råd til å ta tapet på!

Hvordan kan man handle valuta på Forex?

For at du som privatperson skal få tilgang til Forex-handelen trenger du en megler som kan utføre handlene dine for deg. I dag finnes det flere nettmeglere som tilbyr girede produkter og tilgang til blant annet Forex.

Vi kan anbefale Plus500 som er en av verdens største nettmeglere. Du kan velge mellom flere ulike innskuddsmetoder og du får tilgang til de fleste markeder i verden.

I tillegg tilbyr Plus500 et gratis demoprogram hvor du kan gjøre realistiske handler med lekepenger. Da kan du tilegne deg viktig kunnskap og erfaring samt finpusse dine tradingstrategier, uten at det koster deg en krone!

Handle på marginer - Giring

Noe av det som gjør valutahandel svært spennende for investorer og tradere er det vi kaller handel på margin, eller giring.

Kort fortalt betyr dette at du kan investere større beløp enn det som tilsvarer kapitalen du har tilgjengelig.

Det betyr også at du kan få bedre avkastning på samme verdistigning enn hvis du ikke hadde handlet med giring. For å kunne benytte deg av marginhandel må man stille hele beløpet man har på handelskontoen som sikkerhet for megleren.

Når du skal benytte deg av giring vil du se at graden av giring oppgis som et forholdstall som for eksempel 1:2, 1:40 eller 1:100.

Velger du en giring, eller margin, på 1:2 og investerer 1000kr av dine egne penger vil megleren låne deg 1000kr til slik at du faktisk investerer 2000kr. Ettersom du dobler investering vil du også doble den potensielle avkastningen du vil få ved en positiv kursutvikling.

La oss si at du handler med en giring på 1:100 og investerer 1000kr. Megleren låner deg resten av beløpet og du har nå tatt en posisjon verdt 100 000kr i markedet. Hvis kursen på kjøpsvalutaen styrker seg med 2% ville du uten giring tjent 20kr, men siden du har benyttet deg av marginhandel får du i stedet en avkastning på 2000kr.

Hadde du investert 10 000kr  med samme giring og samme kursutvikling hadde du fått en avkastning på 20 000kr. Du hadde altså doblet investeringen din på en 2% økning i kursen.

Risiko og avkastning

Høy potensiell avkastning kommer alltid med tilsvarende høy risiko for tap. Dette gjelder uansett om du handler i aksjer eller valuta. Selv om den potensielle oppsiden ved giring er enorm og fristende er det viktig å huske at girede produkter gir deg en tilsvarende forsterket effekt av negative kursutviklinger.

Hadde man hatt den samme situasjonen i som i eksempelet over, men en negativ kursutvikling på 2% ville du endt opp med å tape 20 000kr. Du hadde altså tapt hele investeringen din og 10 000kr av de pengene du hadde på handelskontoen som ikke var investert.

Hos de fleste nettmeglere har du ikke mulighet til å tape mer penger enn det som står på handelskontoen din hos dem. Hadde du hatt ikke hatt noen penger igjen på kontoen i eksempelet over ville nettmegleren automatisk avsluttet posisjonen etter en kursnedgang på 1% ettersom du da hadde tapt hele investeringen på 10 000kr og ikke hadde mer kapital å stille sikkerhet i.

Som du forstår gir marginhandel deg muligheten til å tjene gode penger på beskjedne kursutviklinger og uten å ha særlig mye egenkapital.

En giring på 1:100 som ble brukt i eksempelet over er sjelden å anbefale, men en giring på mellom 1:2 og 1:20 er ofte nok til å gi deg en edge uten at ting går for raskt til at du klarer å henge med. Ved aktiv bruk av stop-loss funksjonen kan du begrense tapene din slik det passer deg.

Du kan for eksempel sette stop-loss svært nær kjøpskursen slik at du automatisk lukker posisjonen hvis kursen beveger seg marginalt i feil retning. Da taper du litt, men ikke mye. Så kan du gjøre flere slike handler frem til du treffer godt på en positiv kursutvikling.

Hvordan foregår Valutahandel?

Valutahandel foregår i mange ulike former og av mange ulike grunner.

En Japansk grossist som skal importere norsk laks trenger for eksempel å veksle fra japanske yen (JPY) til NOK for å betale den norske eksportøren.

Når du skal på ferie til Gran Canaria må du veksle fra NOK til EUR og bestiller du en fotballdrakt fra England må du betale nettbutikken i GBP.

Det vi skal fokusere på er såkalt trading, eller spekulasjon, i valuta. Det vil si at vi kjøper og selger ulik valuta kun for å tjene penger på variasjoner i prisforholdet på et valutapar. 

Hver eneste dag omsettes det valuta for ca. fem tusen milliarder USD på verdensbasis. I motsetning til i aksjemarkedet er omsetningsvolumet så stort at selv enorme enkelttransaksjoner ikke klarer å påvirke kursforholdet mellom to valutaer.

Det finnes heller ikke noen sentral, avgrenset markedsplass for valuta. All handel foregår elektronisk mellom ulike meglere i spotmarkedet. Ettersom du fint kan handle valuta i USA, Europa og Asia er det alltid meglere som er villige til å ta i mot bestillingene dine og du kan derfor trade når som helst på døgnet, alt etter hva som passer timeplanen din best. 

Ulike typer valutahandel

Når vi prater om valutahandel tenker vi hovedsakelig på trading i spotmarkedet. Her kjøpes og selges det valuta bilateralt til den gitte markedsprisen på det tidspunktet handelen gjennomføres. Det er dette som er den mest vanlige typen handler når enkeltpersoner skal spekulere i valutahandel. 

Det finnes også et Futuresmarked og det som kalles for forwardkontrakter. Disse går kort fortalt ut på å inngå en kontrakt om en gitt handel i fremtiden. Det kan være en fastsatt dato eller løpende kontrakt. Denne typer kontrakter kan brukes av store hedgefond til å sikre investeringer mot valutasvingninger eller av importører/eksportører som vil sikre seg usikkerheten som kurssvingninger i fremtiden representerer. 

Hvordan foregår valutahandel i spotmarkedet?

En handel i spotmarkedet er det vi kallen en bilateral handel, altså en handel mellom én kjøper og én selger. Selgeren gir kjøper en avtalt mengde av én valuta og kjøperen betaler med en avtalt mengde av en annen valuta. Prisen blir gitt av markedet og styres av forholdet mellom pris og etterspørsel. Dette igjen påvirkes av en rekke faktorer som for eksempel rentenivå, inflasjon, politikk og markedets oppfatning og forventning til fremtidig verdi.  En gjennomført handel i spotmarkedet kalles for en ”Spot Deal”. 

Valutahandel Guide

Hvordan lese valutakurser

Når man skal sete seg inn i en ny bransje eller fagfelt er ofte et av de første problemene man møter på det at man rett og slett ikke forstår språket og terminologien som brukes. Slik kan det for mange oppleves når man begynner å lese om valuta også. Først skal vi derfor se på noen av de mest grunnleggende begrepene du må forstå når du skal begi deg ut i valutamarkedet.

Valutapar

Et valutapar, eller valutakryss forteller oss om styrkeforholdet mellom to lands valuta, eller én valutas relative verdi i forhold til det andre valutaen i valutaparet. Et eksempel på et valutapar er GBPUSD = 1,22110 (kan også skrives GBP/USD=1,22110). Hva forteller denne notasjonen oss? Den valutaen som står først i valutaparet, i dette tilfellet britiske pund(GBP), er den valutaen som kjøpes, altså varevalutaen som også kan kalles referansevaluta. Den siste valutaen i valutaparet er betalingsvalutaen, altså den du betaler med. Tallet som står bak valutaparet er kursen som gis i markedet. I vårt tilfelle betyr den at du må betale ca. 1,22 USD for 1GBP.

De 6 største valutaparene på Forex:

 • EUR/USD
 • USD/JPY
 • GBP/USD
 • USD/CAD
 • USD/CHF
 • AUD/USD

Valutaparene listet over er de 6 største valutaparene som er mest populære blant tradere. Her vil transaksjonsvolumet og likviditeten alltid være høy og du finner alltid noen som er villige til  inngå en handel med deg. Det finnes selvsagt flere titalls andre valutapar for de med spesielle interesser eller kunnskap.

Kjøp og salg

Etter at du har bestemt deg for hvilket valutapar du skal gjøre en handel med må du bestemme deg for hvordan du tror kursen skal bevege seg. La oss si at du handler EUR/USD.  Fra det øyeblikket handelen har blitt gjennomført har du tatt en posisjon som lang (long, eier) av EUR og kort (short, låner) av USD. Du vil da få avkastning på investeringen hvis EUR styrker seg mot USD og hvis USD styrker seg mot EUR vil du tape penger.

Spread og pips

Når du leser om valuta vil du garantert komme over begrepet pip. Et pip er en betegnelse på den minste enheten en valutakurs kan endre seg. I tilfellet vårt med GBPUSD = 1,22110 vil altså en økning på én pip være en endring til GBPUSD = 1,22111. Altså en endring på 0,00001. Hvor mange desimaler en valutakurs noteres i kan variere noe, slik at én pip er en relativ og ikke en konkret størrelse. Ett pip vil også ha ulik verdi avhengig av hvilken valuta som står først i valutaparet. Når du skal handle valuta vil du se at nettmegleren operer med to ulike kurser. Én kjøpskurs og én salgskurs. Differansen mellom disse kursene er det som kalles for spread. Du vil se at kjøpskursen alltid vil være noen pips høyere enn kjøpsprisen. Det vil si at hvis du kjøper valuta og selger den umiddelbart før kursen endrer seg, vil du likevel tape penger på handelen. Denne spreaden er det megleren som tar og det er slik de tjener penger på tjenestene de tilbyr. Ettersom meglerens inntekt er bakt inn i hver handel finner du sjelden kurtasje i valutatrading. Hvor stor spread de ulike nettmeglerne opererer med vil variere og det er lurt å velge en nettmegler som har lave spreads.

Data og Valutatrading

Når du begynner å trade med valuta vil du fort oppdage at valutamarkedet er komplisert og at det finnes utrolig mange faktorer som spiller inn på et lands valutakurs. Hvis du skal prøve å forutsi hvordan valutamarkedet vil se ut i fremtiden finnes det helt enorme mengder informasjon og økonomisk data som kan være med å påvirke valutamarkedet. Selv for traderne som jobber fulltid med valuta er det umulig å få med seg alt som skjer i verden. Det er likevel noe nøkkelinformasjon som alle med interesse for valuta burde prøve å få oversikt over. Nå skal vi se litt nærmere på hva noe av denne informasjonen dreier seg om.

Økonomisk data

 • Hva er relevant?
 • Hvordan påvirker dette valuta

1. Arbeidsmarkedet

Et lands sysselsettingstall vil ofte kunne gi en sterk indikator på et lands generelle økonomiske tilstand. Hvis antallet innbyggere i arbeid øker i et land er dette et tegn på at landets økonomi er i vekst og hvis arbeidsledigheten stiger kan dette tyde på økonomiske nedgangstider eller en oppbremsing i den økonomiske veksten. I USA offentligjøres sysselsettingstallene den første fredagen hver måned og det er viktig økonomisk data for valutatradere. Selv om økt sysselsetting er en indikator på økonomisk vekst og derav også styrkning av landets valuta kan det også føre til økt inflasjon som igjen vil kunne drive valutakursen ned. Dette er et eksempel på hvordan det kan være vanskelig å forutse endringer i valutakursen og hvor viktig det er å skaffe seg et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig.

2. Renter

En annen viktig faktor som er med å påvirker et lands valutakurs er sentralbankens styringsrente. Den norske sentralbanken justerer styringsrenten seks ganger i året, mens i USA justerer ”Federal Open Market Committee” (Fed) renten hele åtte ganger i året. Et lands rente er viktig for valutakursen fordi høy rente vil gjøre det attraktivt for store selskaper å ha verdier i det aktuelle landet ettersom den høye renten vil gi høyere avkastning på kapitalen. På sammen måte vil en lav rente gjøre at etterspørselen etter landet valuta vil synke, noe som igjen vil svekke valutakursen. I forkant av at Fed presenterer resultatet av deres vurdering av renten i USA er det alltid store spenninger i valutamarkedet. Eksperter advarer ofte mot å investere i USD rett i forkant av Feds kunngjøringer ettersom det alltid vil komme en sterk reaksjon alt etter hvilken beslutning som presenteres.

3. Inflasjon

Inflasjon kan forklares som en vedvarende vekst i et lands prisnivå. Det vil si at med for eksempel 1000kr i dag vil kunne kjøpe flere varer og tjenester enn du kan gjøre neste år for nøyaktig samme beløp. I Norge har vi en inflasjon som ligger på rundt 2,5-3% per år. Når et land opplever sterk inflasjon vil investorer ønske å kvitte seg med landets valuta ettersom pengene vil bli mindre verdt over tid og kursen vil svekkes.

4. Økonomisk vekst

For å måle et lands økonomiske vekst brukes gjerne BNP (Brutto Nasjonalprodukt). BNP er verdien av all verdiskapningen i et land. Her inngår produksjon, salg av varer og tjenester, offentlig- og privat sektor samt ideelle organisasjoner. Et land med en sterk økonomi og god vekst vil være attraktive for utenlandske investorer. Disse vil trenge lokal valuta for å gjøre investeringer slik at etterspørselen etter den lokale valutaen øker og kursen styrkes.

5. Eksport og import

Forholdet mellom hvor mye et land importerer og hvor mye det eksporterer vil også ha en innvirkning på valutakursen. Et land som importerer mer enn de eksporterer vil ofte oppleve en nedgang i valutakursen ettersom de da selger mye av valutaen for å betale utenlandske importører. Hvis landet eksporterer mer enn de importerer og da har en positiv kapitalflyt vil utenlandske aktører kjøpe landets valuta for å betale de lokale leverandørene og vi vil kunne se en styrkning av valutaprisen. Vi ser også hvordan et lands svake valutakurser vil være bra for eksportindustrien, men krevende for importindustrien.

6. Politiske og makroøkonomiske endringer

Det er mange faktorer som kan påvirke valutamarkedet med de største omveltningene kommer gjerne som følge av store politiske endringer i et land eller en region. Krig, politiske valg, naturkatastrofer, finanskriser og lignende kan skape stor uro og en svært volatil økonomi. Dette vil ofte føre til store svingninger i landets valuta.

Kort oppsummert

I likhet med resten av verdensøkonomien er valutamarkedet et svært sammensatt marked som mottar påvirkning fra en rekke faktorer. Et enkelt tall, hendelse eller datasett er sjeldent nok til å kunne forutsi en valutas bevegelse. Før du beveger deg ut på valutamarkedet er det viktig at du har en viss oversikt og forståelse for hvordan du skal tolke de ulike økonomiske dataene som offentliggjøres nærmest daglig. Selv med full oversikt er det ikke en selvfølge at markedet vil reagere på den måten du forutser.

Risiko og fordeler

Nå skal vi se nærmere på noen av risikoen og fordelen med valutamarkedet sammenlignet med aksjemarkedet.

Å handle med giring

Vi har tidligere skrevet om hvordan valutamarkedet er det største finansmarkedet i verden. Mengden transaksjoner og det faktum at det er aktivt 24t i døgnet fem og en halv dag i uken har gjort det svært populært blant tradere og spekulanter. Dette gjør at hvem som helst kan handle valuta når det passer dem best. Har du litt ekstra tid i lunsjen eller før du legger deg? Fortvil ikke! Valutamarkedet er alltid tilgjengelig. I aksjemarkedet er det ikke spesielt vanlig å handle med giring, eller lånte penger, mens i valutamarkedet er det så god som normen. Den enorme likviditeten i valutamarkedet gjør at selv store enkelthandler ikke klarer å påvirke kursen. Det å handle med giring er på mange måter et tveegget sverd. På den ene siden kan det gi deg en fantastisk avkastning, selv med lite kapital. På den andre siden kan giringen også føre til at du plutselig må ta et stort tap og at det gjerne koster deg mer enn investeringen. Handler du med giring risikerer du at alt som står på handelskontoen din går tapt. Giring på 1:100 gjør det mulig for en investor å kontrollere 100 000kr kun ved å investere 1000kr. Mulighetene for ekstra avkastning dette gir er noe av det som gjør valutamarkedet så utrolig attraktivt.

Høy avkastning og spenning –Høy risiko

Mange vil nok si at valutamarkedet byr på mer spenning en aksjemarkedet. Grunnen til dette er at du kan tjene store penger selv på små kursbevegelser. Når det er sakt er en stor del av spenningsmomentet knyttet til risikoen for at investering kan gå fullstendig galt. Har du handlet med høy giring kan tapene bli tilsvarende enorme som den forventede avkastningen.

Hva skiller aksjemarkedet fra valutamarkedet?

I aksjemarkedet finner vi lange perioder i løpet av året hvor markedet er relativt lunket. Det kjente utrykket ”Sell in may, and stay away” er et bilde på hvordan den kollektive bevisstheten i aksjemarkedet tenker. Det blir utført lite handler og likviditeten i markedet er ofte lav. Det kan ta tid å få gjennomført kjøp og salg av aksjer. Forexmarkedet for valuta har ikke slike nedgangsperioder. Her finner du alltid noen som er villige til å inngå en handel med deg. Et annet særtrekk med valutamarkedet er at det er relativt få aktuelle valutapar man kan handle i. De fire største valutaparene:

 • EUR/USD
 • USD/JPY
 • GBP/USD
 • USD/CHF

Og råvareparene:

 • USD/CAD
 • AUD/USD
 • NZD/USD

Som du ser er denne situasjonen utrolig mye mer oversiktlig enn en børs med et titalls tusen aksjer. Klarer du å ha kontroll på disse valutaene ligger du godt an til å gjøre velbegrunnede og smarte handler på valutamarkedet. Ved å benytte deg av CDF-kontrakter har du også muligheten til å tjene penger både når en valuta styrker seg og når en valuta svekkes.

Du kan altså tjene penger selv i nedgangstider.

Fundamental analyse

Når man skal handle valuta (eller aksjer) er det viktig å gjøre dette basert på et beslutningsgrunnlag som bygger på økonomiske data, logikk og analyser. Handler du i blinde og krysser fingrene vil du sannsynligvis gå på smell etter smell. Nå skal vi se på det man i finansmiljøet kaller for fundamental analyse.

Hva er fundamental analyse?

Fundamental analyse er en systematisk innsamling, sortering og evaluering av informasjon og data som er sentrale drivere for en valutas kursutvikling. Grunnen til at ordet fundamental brukes er at vi ser på hva som er de bakenforliggende årsakene til at en valuta oppfører seg som den gjør. Vi fokuserer på de viktigste og mest sentrale økonomiske og politiske driverne i et land. I teknisk analyse ser vi på hvordan valutaen har oppført seg tidligere for å forsøke å forutse valutaens oppførsel i fremtiden. I fundamental analyse undersøker vi valutaens drivere og forsøker å spå utviklingen i landets økonomi og hvilken effekt dette vil ha på landets valuta.

Hva påvirker et lands valuta?

Når vi skal gjøre en fundamental analyse av et valutapar bør vi får oversikt over de viktigste fundamentale påvirkningskreftene. Økonomiske forhold i landet og landets økonomiske utvikling vil ha en stor påvirkning på hvordan landets valuta utvikler deg. Sysselsetting, brutto nasjonalprodukt, inflasjon og styringsrenten er noe av det du bør følge med på. Den politiske situasjonen i et land er viktig for valutaens utvikling. Vi så for eksempel en sterk nedgang i det britiske pundet (GBP) etter avgjørelsene om å iverksette Brexit. Handelsavtaler og hvor attraktivt et land er for utenlandske investorer bestemmes i stor grad av politiske forhold og avgjørelser. Store omveltninger som for eksempel naturkatastrofer, valg, politiske reformer, finanskriser og pandemier er gjerne noe av det som alene vil kunne føre til de største svingningene i et lands valuta.

 • Hva vil det si for dollarkursen at Fed bestemmer seg for å heve renten ved neste rentemøte?
 • Hva vil skje med den norske kronene hvis den neste rapporten fra Statistisk sentralbyrå rapporterer om synkende arbeidsledighet?

Dette er spørsmål som må besvares når du gjennomfører en fundamental analyse.

Hvordan får jeg oversikt?

For å få oversikt over all denne informasjonen er det viktig å følge med når landene offentligjør rapporter og nøkkeltall som omhandler de nevnte faktorene. Det finnes flere nettsider som samler offentliggjøringsdatoer i oversiktlige kalendere slik at det blir lettere for deg å få med deg de viktigste hendelsene. Det finnes også nettsamfunn som for eksempel etoro.com hvor du kan se hva andre tenker om dagens marked. Sider som dette kan bidra til å gi deg et bilde på hvordan markedet som helhet tolker dagens situasjon. Det er mye informasjon og arbeidet med å samle sammen og organisere data utgjør ofte en stor del av arbeidet som må legges ned i en fundamental analyse.

Teknisk analyse

Det finnes flere metoder investorer kan bruke til å forsøke å forutsi bevegelser i verdien på et finansielt instrument. Man kan foreta en verdsettelsesanalyse av et selskap og se om markedet priser det over eller under dets reelle verdi, man kan også se på hvilke drivere et selskap eller en valuta påvirkes av og en rekke andre faktorer som kan spille inn i hvordan et finansielt instrument prises. Nå skal vi se nærmere på én av disse metodene, nemlig teknisk analyse. Det er skrevet tusenvis av fagbøker om teknisk analyse og i denne artikkelen skal vi kun gi en kort og overfladisk innføring i hva analysemetoden går ut på.

Hvorfor teknisk analyse?

Det viktigste grunnlaget for teknisk analyse er forutsetningen om at den historiske kursutviklingen kan fortelle oss noe om hvordan aksjen eller valutaen vil prises i fremtiden. Grunnen til at dette kan være et logisk resonnement er at menneskene som utfører trading tidligere og i fremtiden ikke vil forandre seg noe særlig. Det dannes trender, formasjoner, sykluser og mønstre i hvordan og når en gitt aksje eller valuta kjøpes og selges. Teknisk analyse forsøker å identifisere disse mønstrene i kursen og på den måten forutsi hvordan kursen vil utvikle seg i fremtiden.  Denne informasjonen brukes som en del av beslutningsgrunnlaget når investorene skal plassere verdiene sine i markedet. Når man analyserer en aksje eller et valutapar med teknisk analyse ser man kun på tilbud og etterspørselsfaktoren. Er det mange som vil selge, økt tilbud, vil prisene drives nedover, men hvis mange ønsker å kjøpe, økt etterspørsel, vil prisene stige. Ved å anvende teknisk analyse ønsker man å forutse utviklingen og vær i forkant av markedet. Det er også mange tradere som mener at alle faktorene som for eksempel fundamental analyse prøver å beregne effekten av allerede er priset inn i kursen. Det samme gjelder markedets psykologiske faktor så vel som økonomiske, politiske og sosiale. Derfor vil prisen eller kursen fortelle deg alt du egentlig trenger å vite om de fundamentale driverne.

Teknisk analyse i valutamarkedet

Det er mange svært store aktører i Forex-markedet og disse bruker kraftige og avanserte datamaskiner til å kontinuerlig overvåke utviklingen i markedet. På grunn av dette vil du sjeldent se valutapar som er over- eller underpriset i forholdet til den reelle verdien. Dette er fordi datamaskiner oppdager dette umiddelbart og handler på dem slik at uregelmessighetene jevnes ut. For vanlige traderer er derfor mer langsiktige trender og den generelle kapitalflyten det som er viktigst å få med seg.

Hva ser du etter i teknisk analyse?

Når investorer skal gjennomføre tekniske analyser av et valutapar eller et annet finansielt instrument er det svært viktig å skaffe seg et nyansert bilde basert på flere ulike analysemetoder. Det er også viktig å huske på at fortiden ikke kan garantere en gitt kursutvikling i fremtiden. Glidende gjennomsnitt En av de enkleste faktorene du kan se etter er det som kalles for glidende gjennomsnitt. Kort fortalt er dette en graf som illustrerer den gjennomsnittlige kursutviklingen i en gitt periode. Som valutainvestor ønsker du å bruke trendene for det de er verdt og ikke jobbe mot dem. Trendkanaler Et annet viktig verktøy er det vi kaller for trendkanaler. Disse lager man ved å trekke en rett linje langs kurstoppene og en rett linje langs kursbunnene. En oppadgående trendkanal får vi når kurstoppene blir større og større over tid. Når kursen når den øvre eller nedre trendlinjen i kanalen kan man forvente at markedet reagerer ved å snu kursutviklingen. Vi sier den har støtte i den nedre linjen og motstand i taket av trendkanalen. Hvis kursen bryter gulvet i en stigende trendkanal kan dette ofte være et salgssignal og være starten på en fallende trend fremover. Hode-skulder-formasjon En hode-skulder-formasjon består av tre topper hvor den midterste er høyest med en lavere kurstopp på hver side. Denne formasjonen er en av de formasjonene som regnes som mest sikre signaler. I det øyeblikket kursen blir lavere enn bunnen mellom skuldrene og hodet innledes som oftest en fallende trend og dette bør være et sterkt vektet salgssignal. Når man trader med valutapar er det mange som viser seg å være det vi kaller for Range bound. Det betyr at de svært sjeldent bryter gjennom trendkanaler og kursene beveger seg horisontalt langs tidsaksen uten de store svingningene. Da må man trade på de mindre kortsiktige svingningene i valutaparet.

Åpne konto og start med å trade

Du har nå deg inn i valutamarkedet og føler at du er klar for å starte karrieren som valutatrader, men det er fremdeles noen viktig moment du bør ha i bakhodet når du skal velge deg en nettmegler og åpne din første handelskonto.

Nå skal vi se nærmere på noen av de viktigste praktiske faktorene du bør tenke på før du foretar dine første valutahandler.

1. Valg av nettmegler

Når man vil begynne å handle valuta må man benytte seg av en megler som kan legge inn ordrene din.

De siste årene har markedet for nettmeglere eksplodert og det finnes i dag flere store og profesjonelle aktører på markedet.

Det er to store fordeler ved å benytte seg av en nettmegler.

 1. For det første er kostnadene lave. Du unngår altså at store provisjoner til megleren din spiser opp for mye av fortjenesten din.
 2. For det andre blir det veldig lett for deg som trader å ta posisjoner i markedet. Alt du trenger en pc med internettilkobling.

Det finnes som sagt flere selskaper du kan benytte deg av, men vi anbefaler at du velger en av de største nettmeglerne ettersom det vil gi det en ekstra trygghet og lavere risiko for at noe skal gå galt.

eToro og Plus500 er eksempler på svært gode og populære nettmeglere.

Før du velger nettmegler bør du sette deg grundig inn i hvilke tjenester og service de tilbyr og hvilke kostnader som er viktigst for deg at er lave.

2. Kostnader og avgifter

Selv om nettmeglere kan tilby deg svært lave kostnader må de også tjene penger selv. Dette gjør at kostnadsaspektet fremdeles er viktig når du velger nettmegler.

Det vil som regel påløpe et prosentbasert gebyr på hver handel du utfører, slik at jo flere handler du gjør jo viktigere er det å holde denne kostanden så lav som mulig.

Når du ser på en kurs vil du se at kjøpsprisen og salgsprisen er ulik.

Prisforskjellen mellom kjøp og salg kalles for spread og er en viktig inntekt for nettmeglere.  Sammenligner du spreaden hos ulike meglerhus vil du se at denne kan variere.

Ofte er forskjellen svært små, gjerne bare et pip eller to, men det kan likevel utgjøre en stor forskjell over tid.

Du bør også være obs på at du hos noen nettmeglere ilegges et inaktivitetsgebyr hvis du slutter å trade over en lengre periode.

3. Hvordan komme i gang

Når du har undersøkt prisene og tjenestene de ulike meglerne kan tilby og har valgt det selskapet som passer dine behov best må du opprette en konto. Det er som regel relativt enkelt og du vil få gode instruksjoner av nettmegleren du har valgt.

En kort innføring Handle på margin (giring)

Giring er et begrep som brukes mye når man prater om Valutahandel og CDF-kontrakter.

Giring gjør at du kan ta store posisjoner i markedet med selv begrenset egenkapital. Giring oppgis som et forholdstall (for eksempel 1:2 eller 1:50).

Et forholdstall på 1:10 vil si at for hver krone du stiller med i egenkapital vil megleren låne deg det du trenger for å plassere 10kr. På denne måten kan du tidoble plasseringen, og også gevinsten din.

Når man bruker giring vil du også oppleve tilsvarende forsterkede tap hvis investering går feil vei. Det er derfor viktig at du ikke gjør større plasseringer enn det du har råd til å tape.

Gjør du girede investeringer kan du raskt tape mer enn det beløpet du investerte. Du vil ikke kunne tape mer enn det du har stående på handelskontoen din.

Utvikler aksjen seg slik at du taper det du har stående på handelskontoen vil handelen realiseres av nettmegleren og du må ta tapet.

Short eller long

La oss si at du skal handle valutaparet USD/EUR. Du tror USD vil styrke seg i forhold til EUR.

Da plasserer du en kjøpsordre på USD og betaler med EUR. Det er dette vi kaller en longposisjon. Hvis vurderingen din var korrekt og USD styrker seg vil du da få en avkastning på investeringen din.

Motsatt gjør du hvis du tror USD vil svekkes mot EUR.

Da legger du inn en salgsordre. Du tar altså en shortposisjon i markedet. Tar du en shortposisjon vil du tjene penger hvis USD svekkes mot EUR.

Markeds- og limitordre

Når du plasserer en ordre hos nettmegleren din kan du velge mellom to ulike ordretyper.

 1. Du kan legge inn en markedsordre som vil si at du du velger antall for eksempel USD du vil kjøpe og da vil megleren umiddelbart kjøpe dem for deg til den prisen som markedet fastsetter.
 2. Du kan også bestille det som kalles for en limitordre. Da setter du antall USD du vil kjøpe, men du bestemmer også prisen du vil kjøpe på. Det betyr at megleren ikke vil gjennomføre ordren din før kursen ligger på det oppgitte kursmålet. En slik type ordre tar ofte lengre tid å gjennomføre fordi den er avhengig av at markedsprisen beveger seg slik at den blir lik kursmålet du har bestemt i kjøpsordren.

Stop-loss og take-profit

Stop-loss og take-profit er to svært nyttige verktøy og brukes henholdsvis mot å redusere tap og sikre seg profitt på investeringene sine.

Stop-loss fungere slik at man setter et bestemt kursmål hvor man ønsker at megleren skal avslutte posisjonen du har i markedet. På den måten kan du redusere tapet hvis plutselig valutakursen stuper i en tidsperiode hvor du ikke er tilgjengelig til å gjennomføre handler på egenhånd.

Take-profit fungerer på samme måte som stop-loss bare at men her bestemmer seg for et kursmål hvor man er fornøyd med investeringens avkastning og ønsker å avslutte handelen for å ta ut hele eller deler av profitten.

Dette er et strålende verktøy for å beskytte seg mot at urealisert avkastning forsvinner hvis kursutvikling plutselig snur. Det er viktig å ha oversikt over hvilke verktøy og muligheter man har når man skal handle valuta for å få mest mulig avkastning på investeringene sine!

Valutatrading oppsumert

Hva er valuta?

Valuta er et lands lokale myntenhet og de fleste land har sin egen valuta. Valuta verdsettes ulikt avhengig av hvilken valuta du sammenligner den med. Man skriver dette som valutapar eller valutakryss.

Et valutapar er for eksempel USD/JPY. Her er USD varevalutaen, den du skal kjøpe og JPY er betalingsvalutaen, den du betaler med. Dette forteller deg hvor mange JPY du må betale for én USD.

Hva påvirker valutakursen?

Valutakursen bestemmes av tilbud og etterspørsel i spotmarkedet. Er det mange som ønsker å kjøpe en valuta, vil dette gjøre av kursen stiger.

Det er ikke lett å spå fremtidige valutakurser. Dette er fordi valutamarkedet er svært komplekst og påvirkes av mange faktorer som for eksempel arbeidsledighetstall, sentralbankens styringsrente, inflasjon og pengepolitikk, forholdet mellom eksport og import i et land, BNP og økonomisk vekst,  naturkatastrofer, politiske omveltninger og mye mer.

Det er lurt å fine en god finanskalender slik at du har oversikt over når ulik økonomisk data offentliggjøres.

For å forstå hvordan en valuta vil utvikle seg er det best å bruke en kombinasjon av teknisk analyse og fundamental analyse, men selv de beste og mest profesjonelle valutatradere klarer ikke med sikkerhet å forutsi hvordan markedet vil se ut i fremtiden.

Hvor handles valuta?

Ulikt fra aksjemarkedet blir ikke valutamarkedet regulert og kontrollert av en sentral myndighet, men består av at nettverk med tusenvis av meglere verden over som kjøper og selger valuta på vegne av sine kunder (deg og meg).

Dette markedet kalles for Forex. Forex er åpent fra søndag kveld til fredag ettermiddag og det handles aktivt 24t i døgnet.

Når det amerikanske markedet tar kvelden våkner det asiatiske markedet til live og er klar for å trade valuta.

Hva er giring?

Giring er svært vanlig på Forex og går kort fortalt ut på at du kan kontrollere store posisjoner selv med liten egenkapital. Dette gir deg muligheten for å tjene gode penger på små bevegelser i markedet samtidig som du risikerer å tape penger like fort som du tjener dem.

Hos de fleste meglere kan du ikke tape mer enn det du har stående på handelskontoen, men ikke benytt deg av giring før du er sikker på at du forstått risikoen det innebærer.

Hvordan kan jeg handle valuta?

Det finnes mange nettmeglere å velge mellom.

Plus500 og eToro er blant de to største og mest anerkjente aktørene.

Før du kan begynne å handle må du opprette en handelskonto og sette inn et kapitalinnskudd. Velg en nettmeglere med lav spread (differansen mellom kjøpspris og salgspris).

Benytt deg av take-profit og stop-loss for å sikre avkastning og begrense tap.

Du bør trade konservativt når du prøver deg frem i starten.

Plus500 tilbyr en gratis demoplattform hvor du kan prøve deg som trader med lekepenger.

 • Kryptovaluta
 • Investeringer
 • Økonomi