Skriv omtale
×
Rating

Send omtale

Hva er shorting og shorthandel

shorting av aksjer
Trygve Andersen
Oppdatert: 7.Jun.2017 14:18 | Publisert:7.Jun.2017 13:14

De aller fleste av oss forstår hvordan man tjener penger på en aksjes kursoppgang. Men hvordan kan man tjene penger på kursnedgang?

Man kjøper en aksje til f.eks. 100kr og hvis selskapet går bra og aksjen stiger til 110kr kan man selge den og har da tjent 10kr (sett bort i fra kurtasje o.l). Denne ”rett frem” metoden å spekulere i aksjemarkedet på er enkel å forstå, men har en betydelig svakhet. Den lar deg kun tjene penger på kursoppgang. Hva hvis du tror en aksje kommer til å synke i verdi i fremtiden. Hadde det ikke vært fint om du kunne tjent penger på dette også?

Det er her shorting, eller å gå short kommer inn i bildet. I denne artikkelen skal vi gi deg et rask innblikk i hva en short-handel er og hvordan man gjennomfører i praksis.

Hva er shorting?

Så hvordan tjener man penger på en kursnedgang? For å tjene penger på en kursoppgang må man kjøpe billig og selge dyrt. Det samme gjelder for en kursnedgang, men da må man først selge dyrt for så å kjøpe billig. Dette gjør man ved å først låne aksjer som man kan selge dyrt, før man kjøper aksjer billig og leverer tilbake de lånte aksjene.

Eksempel på shorting

Eks: Aksje A har en kurs på 100kr, men du tror denne kursen vil falle. Du låner 1000stk aksje A av et meglerhus til en avtalt rente. Du selger disse aksjen på børsen til 100kr pr aksje. (totalt 100 000kr).

Aksjekursen til aksje A faller så til 90kr aksjen. Du kjøper 1000stk av aksje A (totalt 90 000kr) og leverer dem tilbake til meglerhuset du lånte dem fra.

Du sitter nå igjen med en fin fortjeneste på (100 000 – 90 000) 10 000kr ikke medregnet renter til meglerhuset du lånte aksjene av.

Det er som regel store meglerhus og banker som tilbyr å låne ut aksjer til dette formålet.

For å tjene penger på kursnedgang gjennom tradisjonell shorting må du som regel signere en låneavtale med megleren din.

Du kan ikke shorte alle aksjer. Kun de mest likvide.

De fleste aksjemeglere har en liste over aksjer som er tilgjengelig for utlån.

Risiko ved shorthandel

Ved normal aksjehandel kan du aldri tape mer det beløpet du kjøpte aksjen for. Kjøper du en aksje for 100kr og selskapet plutselig går konkurs har du tapt 100kr, men ikke noe mer enn det. Slik er det ikke hvis du velger å gå short. La oss si at du låner en aksje B og selger den for 100kr på børsen i påvente av en kursnedgang. Lånefristen går ut og långiveren krever aksjene sine tilbake mens kursen ligger på 140kr og da er du pent nødt til å kjøpe aksjen for 140kr. I teorien kan altså aksjekursen stige ”uendelig” og du må betale for det. Du kan altså tape mer penger enn du ”satset” i utgangspunktet.

Andre måter å tjene penger på kursnedgang

De vanligste måtene å spekulere i verdifall er salgsopsjoner og differansekontrakter (CFD). Da slipper du å fysisk låne aksjer av en tredjepart.

  • Kryptovaluta
  • Investeringer
  • Økonomi