Skriv omtale
×
Rating

Send omtale

Introduksjon til råvarehandel

råvarehandel
Trygve Andersen
Oppdatert: 27.Jul.2017 23:08 | Publisert:7.Jun.2017 9:42

Når man prater om råvarehandel eller råvarespekulasjon er dette et begrep som brukes for handel i råvarederivater. Et råvarederivat er et finansinstrument som har en gitt råvare i grunn. En råvare kan være olje, gull, sølv, aluminium, korn eller andre råvarer.

I denne artikkelen skal vi gi deg en kort innføring i hvordan du kan bruke svingninger i råvarepriser til å tjene penger.

Før du begynner å handle råvarederivater er det viktig at du forstår risikoen ved produktene fullt ut. Sett deg derfor godt inn i instrumentene du ønsker å trade i!

Hva er råvarehandel?

Når man spekulerer i råvarepriser kjøper man ikke selv råvaren, men et derivat med råvaren som underliggende verdi. Dette kan være i form av opsjoner, altså en kjøpsrett, eller råvare-CFD, altså differansekontrakter.

Du handler altså i papirer og kontrakter som viser at du eier mengde x av råvare y. Du mottar aldri selve råvaren. På denne måten kan du tjene penger på svingninger i en råvares pris.

Hvordan tjene penger på råvarehandel?

De vanligste formene for råvaretrading er altså opsjoner og differansekontrakter. Råvarehandel er ikke for alle, ettersom en råvares prisutvikling er tilnærmet umulig å forutse med 100% sikkerhet.

Du kan gjøre analyser av markedet og alle mulige fundamentale drivere, men du vil aldri kunne være helt sikker på hvordan en pris vil utvikle seg. Det er en grunn til at det gjerne kalles råvarespekulasjon og hvis risiko og usikkerhet holder deg våken om nettene bør du heller sette pengene dine i et indeksfond.

Den beste måten å skaffe seg kunnskap om råvaremarkedet er gjennom erfaring. Teoretisk kunnskap er viktig, men man bør komme seg ut i markedet å begynne å trade så raskt som overhode mulig.

Da får du verdifull erfaring og du kan bruke tid på å prøve og feile samtidig som du lærer og ser hvilke strategier som virker og hvilke som ikke virker. Det burde si seg selv, men i denne fasen er det viktig at du ikke investerer store beløp.

Invester små beløp slik at du ikke taper noe særlig når ting får galt.

Det kan gjerne være lurt å konsentrere seg om et par ulike råvarer slik at du kan opparbeide deg en dypere forståelse for akkurat disse fremfor generell kunnskap om mange ulike råvarer.

Det er stor usikkerhet knyttet til råvarehandel, men er du disiplinert og lærer av tidligere feil er det også gode muligheter til å tjene store penger.

Hvordan komme i gang med råvarehandel?

Det er ikke så mange av de store norske bankene som tilbyr råvarehandel til privatkunder og vi har derfor funnet noe store internasjonale nettmeglere vi mener er gode, seriøse og trygge alternativer.

eToro –Sosial Trading er genialt for råvarehandel

eToro er det vi kaller for en ”sosial tradingplattform”. Nettsiden er bygget opp som et sosialt nettverk hvor du kan se, og diskutere hvilke handler alle medlemmene gjør. Du kan til og med sette opp kontoen din slik at den automatisk kopierer et annet medlems handler.

eToro er en genial plattform for deg som ønsker å lære mer om trading ettersom du kan se hvilke handler erfarne tradere gjør og hvorfor de gjør dem.

eToro lar deg trade i enkelte råvarer som f.eks. olje og gull og med over 2 millioner brukere er de en stor og seriøs aktør i markedet.

Pluss500 –Beste nettmegler for råvarehandel

Pluss500 er en av de største og mest brukte nettmegleren i Europa og tilbyr en rekke ulike tradingmuligheter for deg som privatkunde. Her kan du handle fond, valuta, aksjer, opsjoner, råvarer, ETF-er og CFD-er. De tilbyr også en demokonto hvor du kan trade med ”lekepenger” slik at du kan tilegne deg kunnskap og prøve ut strategier uten å tape penger på det.

De tilbyr en solid plattform med meget gode analyseverktøy for de mer avanserte traderne der ute. Råvarehandelen foregår hovedsakelig gjennom differansekontraker (CFD), og de gir brukerne sine daglige kjøpsanbefalinger.

easyMarkets – Et godt alternativ for råvarehandel

easyMarkets tilbyr råvarekontrakter (CFD) for brentolje, East Sour Crude olje, gull, sølv, fyringsolje, gass og WTI olje. De tilbyr også kjøp av råvareindekser for de som foretrekker en litt lavere risiko. I likhet med eToro og Pluss500 tilbyr også easyMarkets handel med giring som gjør det mulig å høste god avkastning selv med et lavt investeringsbeløp.

  • Kryptovaluta
  • Investeringer
  • Økonomi