Skriv omtale
×
Rating

Send omtale

Lær deg om Binære Opsjoner

binære opsjoner
Trygve Andersen
Oppdatert: 11.Apr.2017 14:27 | Publisert:11.Apr.2017 14:27

Den siste tiden har trading med binære opsjoner fått mye oppmerksomhet på det norske markedet. Grunnen til dette er at den potensielle avkastningen er stor, det er svært enkelt å handle og ettersom det er ”enten eller” blir det utrolig spennende å følge med på utviklingen.

Den siste tiden har trading med binære opsjoner fått mye oppmerksomhet på det norske markedet. Grunnen til dette er at den potensielle avkastningen er stor, det er svært enkelt å handle og ettersom det er ”enten eller” blir det utrolig spennende å følge med på utviklingen.

Hva er binære opsjoner?

En opsjon er egentlig et verdipapir som gir deg en rett, men ikke plikt til å kjøpe den underliggende aksjen. Denne kjøpsretten betaler du for og den gjelder for en forhåndsbestemt tidsramme.

Du kan for eksempel betale 1kr for en kjøpsopsjon, altså en kjøpsrett, på en aksje om 1min, 1time eller 1uke til en gitt kjøpspris. Hvis du har kjøpt en opsjon på å kjøpe en aksje til 100kr om 1t og den da handles for 120kr kan du selge aksjen med 19kr profitt ettersom du betalte 1kr for opsjonen. Har du da kjøpt opsjoner for 1000kr er profitten 19 000kr!

Skulle aksjens verdi være 90kr når opsjonen løper ut vil du selvfølgelig ikke kjøpe aksjen og må da ta tapet på 1kr pr opsjon som var det beløpet du bruket for å kjøpe opsjonen. Du kan kjøpe opsjoner på både kjøp og salg av aksjer, og du kan derfor tjene penger både når aksjemarkedet stiger og faller.

En binær opsjon er den enkleste formen for opsjoner. Binær betyr ”to deler” og binære opsjoner har fått navnet sitt av det faktum at det kun er to mulige utfall. ”Stiger aksjeprisen?”, ”ja” eller ”nei”.

Du kan kjøpe opsjoner på nesten hva som helst. Råvarer, aksjer, indekser og valuta er det som er mest utbredt. Ettersom det alltid finnes en åpen børs et sted i verden kan du handle når det passer din timeplan best.

Lav investering, stor avkastning

Ettersom du kun handler opsjoner på underliggende verdipapirer slipper du å handle selve papiret. Derfor kan gjøre store ”investeringer” med lite penger og få høyere avkastning enn om du må kjøpe aksjen for så å selge den igjen. Ulempen med slik handel er at du enten tjener svært mye penger eller at du taper hele investeringen. Det finnes ingen mellomting.

Håndtering av risiko

Når man beskriver hvordan opsjonshandel fungerer kan det høres ut som gambling på lik linje med for eksempel Roulette og andre kasinospill. Dette stemmer ikke. Det er meningen at opsjonshandel skal gjøres på grunnlag av grundige analyser og håndtering av risiko er svært viktig. Du bør aldri kaste deg inn i opsjonshandel helt uten forkunnskaper. Skal du tjene penger er det viktig å ta valg basert på kunnskap, erfaring og analyser.

Når du handler opsjoner er sannsynligheten for å tape hele investeringen relativt høy, mens gevinsten når du først treffer er utrolig stor. Det er derfor sjeldent lurt å satse alt på en handel. Ved å gjennomføre flere små handler vil du totalt kunne gå i pluss ved at de få, men store gevinstene dekker tapt kapital i det mislykkede investeringene. Skal du lykkes med handel i binære opsjoner er det avgjørende at du er tålmodig og bruker tid på å opparbeide kunnskap, og erfaring. Du bør derfor alltid analysere hva som gikk bra og hva som var grunnen til at det gikk dårlig hver gang du gjennomfører en handel.

Ikke la den potensielt enorme avkastningen overskygge behovet for å fokuserer på risiko og risikohåndtering!

Hvordan handler man binære opsjoner?

Opp eller ned? –Call eller Put

Som nevnt spekulerer du altså i om en spesifikk aksje kommer til å stige eller synke i verdi. Tror du aksjen vil stige velger du ”Put”, mens tror du den vil falle velger du ”Call”. Du må også velge hvilken tidshorisont handelen skal ha. Jo kortere den er, jo vanskeligere vil det være å kunne forutsi bevegelsen ettersom det, selv i stigende trender, vil oppstå kortsiktige svingninger opp og ned i aksjekurs.

Fordeler vs. risiko

En av fordelen ved trading av binære opsjoner er at du på forhånd vet både hvor mye penger du vil tjene på den rette avgjørelsen og hvor mye penger du vil tape hvis det går galt. Dette gjør det enklere å vurdere risiko mot potensiell gevinst samt kontrollere tapene sine i forkant av handlene. Det er viktig at man aldri investerer større beløp enn det man har kan ta seg råd til. Det beste er å starte med svært lave beløp for å opparbeide seg erfaring og kunnskap gjennom mange transaksjoner over tid.

Ved å investere med svært kort tidshorisont økes risikoen for tap betraktelig. Jo kortere tidsperiode, jo vanskeligere er aksjeutviklingen å forutse. Det vil alltid forekomme ”spikes” i aksjekursen både opp og ned i løpet av dagen, selv om trenden for en lengre tidsperiode går en annen retning.

Ved å investere i binære opsjoner tar du utgangspunkt i en aksjes utvikling og ikke verdistigning. Det vil si at selv en helt marginal bevegelse i rett retning vil utløse hele gevinsten, uavhengig av hvor stor bevegelsen er. Det at du kan investere i en aksjes negative utvikling gjør det mulig å få avkastning på en aksje selv om den faktisk synker i verdi.

OPPSUMMERT:

• En opsjon er retten, men ikke plikten til å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir (aksje).
• Går markedet riktig vei kan du tjene store penger på en liten investering.
• Bommer du er hele innsatsen tapt, ettersom opsjonen er verdiløs.
• Binære opsjoner dreier seg kun om aksjekursen stiger eller synker. Kun en marginal endring skal til.
• Jo kortere tidshorisont du handler på, jo større er risikoen og uforutsigbarheten.
• Aldri invester mer penger enn du har råd til å tape. Opsjonshandel kan være svært risikofylt.
• Start i det små for å bygge erfaring, kunnskap samt din egen strategi.

Hos Plus500 får du en gratis demokonto samt kr 230kr i bonus uten at du trenger innskudd. Prøv gratis i dag.

  • Kryptovaluta
  • Investeringer
  • Økonomi