Skriv omtale
×
Rating

Send omtale

Lær om CFD handel

CFD handel
Trygve Andersen
Oppdatert: 27.Jul.2017 23:09 | Publisert:11.Apr.2017 14:23

Lær om CFD-handel. Vi gir deg en kort innføring i CFD handler slik at du kan begynne å tjene penger i morgen

Hva er CFD?

CDF er et derivat. Det vil si at det er et finansielt instrument hvor man ikke eier de underliggende aksjene, men spekulerer i en aksjes kursutvikling. Hva resultatet av handelen blir er helt avhengig av aksjemarkedet. Vi kan derfor se på det som et speilbilde av det normale aksjemarkedet. CFD står for Contract for Differences og er en kontrakt mellom to parter hvor man blir enige om at partene utveksler forskjellen i aksjekursen fra da handelen ble inngått og til den avsluttes. Tror du kursen vil stige sier vi at du er i en Long-posisjon, men tror du kursen vil synke er du Short.

Grunnen til at CFD-handel har blitt så populært er at det er et giret produkt, som vil si at du kan ta store posisjoner i markedet selv uten så mye egenkapital. Mange nettmeglere har et marginkrav på rundt 5% som vil si at hvis du har 5000kr i egenkapital kan du ta en posisjon på hele 100 000kr. Dette gjør det letter å tjene gode penger på marginale kursutviklinger.

Eksempel på en CFD-avtale

La oss si at du kjøper 200 aksjer i DNB til 100/101kr pr aksje. Det første tallet (100) er salgsprisen og det andre tallet (101) er kjøpsprisen. Ettersom differansen mellom kjøp-og salgsprisen er 1kr sier vi at vi ar en spread på 1. Skulle du kjøpt aksjer på normalt vis ville dette kostet deg (200 x 101) 20200kr, men når du handler CDF-er med giring trenger du ikke stille med all egenkapitalen selv. La oss si at marginkravet er på 5%.

Da trenger du kun å binde opp 1010kr av kapitalen din selv om du har eksponering for hele kjøpsverdien. Ettersom vi har en spread på 1 vil du gå i null dersom aksjen stiger 1kr i verdi. Aksjekursen stiger så til 111kr og du avslutter posisjonen og avtalen du gjorde på kjøpstidspunktet sier at den tidligere eieren nå må betale deg differansen på 10kr pr aksje.

Du har nå tjent (111-101)x200 = 2000kr. Hadde aksjekursen endt på 181kr hadde du på samme måte tapt 2000kr som er det dobbelte av hva du handlet for. Dette eksempelet illustrerer fordelen med CFD-handel, men også risikoen!

Fordeler med CFD-handel

Giring gjør at du kan få stor eksponering uten å binde opp spesielt mye egenkapital. Da kan du bruke resten av egenkapitalen på andre investeringer.

Du kan ta både long- og short-posisjoner som gjør at du kan tjene penger både når aksjekursen stiger og synker.

Du får tilgang til et globalt marked hvor du kan handle CDF med aksjer, indekser, obligasjoner, råvarer og valuta. Det er stort sett alltid et marked du kan tjene penger i, uansett når på døgnet du har tid til å handle.
Handelskostnadene (kurtasje og spread) er som regel lave, slik at du unngår at avkastningen forsvinner til meglerne.

Ulemper og risiko

Ettersom CFD er et giret produkt vil du, på samme måte som du kan få en mye bedre avkastning også få et mye større tap enn summen du handlet for.

Selv om transaksjonskostnaden ofte er lave er de ikke ubetydelige. Det er viktig å ha kontroll på kostnadene hvis du vil tjene penger på CFD-handel.

Ettersom du ikke fysisk eier aksjene du gjør handler på, har du ikke stemmerett ved generalforsamlinger i selskapet.

Risikohåndtering ved CFD-handel

Risikoen ved CFD-handel er høy og det anbefales at du setter deg grundig inn i emnet før du velger å gå inn i markedet. Du bør aldri gå inn i markedet uten gode forkunnskaper og forståelse for hvilken risiko som ligger til grunn. Du bør aldri sette deg i en posisjon hvor økonomien ikke tåler det eventuelle tapet som kan oppstå.

Bruk automatisk Stopp-Loss slik at du kan lukke posisjoner automatisk hvis kursen svinger feil vei. Da unngår du at tapet vokser seg for stort. Det er viktig å kunne ta et lite tap her og der og unngå at du venter og venter mens kursen synker og synker.

Det kan være svært risikabelt å la posisjoner stå over natten.

Når du handler i utenlandske markeder kan du sikre deg mot den medfølgende valutaeksponeringen ved å hedge mot valutaparet du handler i. Da risikerer du ikke at gevinsten fra CFD-handelen spises opp av ugunstige valutasvingninger.

Hvor kan du gjøre CFD-handler?

Handel med CFD og andre avanserte finansielle instrumenter har blitt svært lett tilgjengelig for norske forbrukere de siste årene og det er i dag flere nettmeglere som gir deg muligheten til å drive med CFD-handel.

Pluss 500

Pluss500 er en av de største nettmeglerne i det norske markedet. Selskapet har en stabil plattform som er enkel å bruke, men som også tilbyr avanserte analyseverktøy for de mer erfarne brukerne. Selskapet er sterkt regulert og autorisert av flere myndigheter.

Plus500 tilbyr også en gratis demoplattform hvor du kan handle prøve deg frem med CFD-handel i et ekte marked, men med lekepenger. Det gir deg muligheten til å utvikle strategier og tilegne deg store mengder kunnskap før du begynner å gjøre handler med ekte penger.

  • Kryptovaluta
  • Investeringer
  • Økonomi